Pielgrzymów

0

Pielgrzymów to niewielka wieś w województwie opolskim, położona w powiecie głubczyckim, w pobliżu południowo-wschodniej części Gór Opawskich, tuż nad potokiem Troja. Część miejscowości znajduje się już po czeskiej stronie granicy. Na liście Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdują się zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku oraz ruiny kościoła pod wezwaniem św. Józefa z lat 1832 -1833. Kościół został spalony w 1945 roku podczas prowadzonych na tych terenach działań wojennych.

Ciermięcice

0

Wieś Ciermięcice należy do województwa opolskiego i położona jest w powiecie głubczyckim. Na terenie wsi znajduje się drogowe przejście graniczne z Czechami dla samochodów o masie do 3,5 tony. Poprzez miejscowość przepływa Potok Ciermięcicki, który jest lewym dopływem rzeki Opawy. Ciermięcice należą do Chronionego Obszaru Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

Na terenie wsi znajduje się góra Barania Kopa o wysokości ponad 410 m n.p.m., która należy do szlaku turystycznego imienia Bronisława Juzwiszyna. Poprzez jej szczyt w latach 1742-1959 przebiegała granica państwa, a obecnie cała góra znajduje się na terytorium Polski.

Pietrowice

0

Pietrowice to niewielka miejscowość należąca do powiatu głubczyckiego, położona w województwie opolskim, w południowo-wschodniej części Gór Opawskich. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia jej założyciela, Piotra. Pierwsze informacje na temat wsi pochodzą już z roku 1267, wówczas występującej pod nazwą Petrowiz (a w kolejnych latach między innymi Petrowitz, Petrouicz, Petrowitze czy Petrowicz).

Poprzez miejscowość przepływa lewy dopływ rzeki Opawicy – Mokry Potok. W sąsiedztwie Pietrowic znajdują się źródła najdłuższego, prawego dopływu rzeki Piny. Tereny wsi przynależą do Chronionego Obszaru Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice. Do 2007 roku w miejscowości funkcjonowało drogowe przejście graniczne z Czechami.

Na terenie wsi znajduje się Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy-Kemping nr 240 Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach. Walory ośrodka zostały docenione poprzez kilkukrotne wyróżnienia w rankingu prowadzonym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu.

Chomiąża

0

Chomiąża to wieś leżąca na granicy polsko-czeskiej, w województwie opolskim, w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, tuż nad rzeką Opawicą. Powstała w XVII wieku w wyniku podziału po wojnie sukcesyjnej, a po drugiej wojnie światowej jej część trafiła do Polski, druga natomiast znalazła się po czeskiej stronie granicy.

W miejscowości znajduje się przejście graniczne łączące te dwa sąsiednie kraje, przeznaczone dla samochodów o masie do 4 ton. Chomiąża znajduje się na terenie Chronionego Obszaru Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice. Zabytkami wpisanymi do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa są dwa domy pochodzące z XIX wieku oraz kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela pochodzący z 1574 roku.

Krasne Pole

0

Krasne Pole to wieś położona w dolinie Złotej Opawy, u podnóża Gór Opawskich, w województwie opolskim. Miejscowość leży na granicy polsko-czeskiej, wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

Pierwsze wzmianki dotyczące Krasnego Pola pochodzą już z 1330 roku (wówczas pod nazwą Pulcurum pratum). Nazwa Krasne Pole pojawia się natomiast w roku 1424. Krasne Pole powstało w wyniku podziału po wojnie sukcesyjnej na część austriacką i pruską. Część pruska po II wojnie światowej przyłączona została do Polski i nazwana Krasnym Polem, natomiast część austriacka trafiła do Czech i nosi nazwę Krásné Loučky.

Na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisany został kościół Świętej Marii Magdaleny, pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku. W ścianę świątyni wmurowany jest kamienny nagrobek szlachcica Jana Kobyłki z reliefem, który przedstawia rycerza w zbroi.

Lenarcice

0

Lenarcice to niewielka wieś położona w powiecie głubczyckim, w województwie opolskim. Znajduje się ona w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, nad rzeka Opawicą. Część Lenarcic położona jest po czeskiej stronie granicy.

Do 2007 roku funkcjonowało w niej polsko-czeskie przejście graniczne Lenarcice-Linhartovy, obsługujące mały ruch graniczny. Obecnie znajduje się tutaj drogowe miejsce przekraczania granicy przez most na rzece Opawica. Wieś znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

W Lenarcicach według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa do zabytków należy park pałacowy z przełomu XVIII i XIX wieku, w skład którego wchodzą oranżeria i ogrodzenie kamienne. Oranżeria zamkowa ma charakter klasycystyczny. Powstała dzięki rodowi Sedlnickich. Dawniej hodowano w niej egzotyczne kwiaty i palmy. Obecnie oranżeria uległa znacznemu zniszczeniu i popada w ruinę.

Opawica

0

Opawica to niewielka wieś położona na granicy polsko-czeskiej, w województwie opolskim. Miejscowość znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice. Region ten jest fragmentem Gór Opawskich. Przepiękne górskie krajobrazy z częściowo zalesionymi stokami, niewielkie zbiorniki zaporowe przyciągają licznych turystów.

Fauna i flora okolicy

Na terenach tych rosną chronione gatunki roślin takich jak na przykład marzanka wonna, rokitnik pospolity, czy kalina koralowa. W zalesionych zboczach gór żyje leśna zwierzyna. Na części tego obszaru znajduje się specjalny teren ochrony siedlisk Gór Opawskich.

Szlak turystyczny

Poprzez Opawicę, aż do wierzchołka góry granicznej o nazwie Hraniční vrch (nie ma odpowiednika polskiej nazwy) przebiega czerwony szlak turystyczny. Na wierzchołu góry znajdują się dwie wieże, połączone pomostem, na których obecnie mieści się taras widokowy. Podziwiać można z niego niezwykłą panoramę okolicy.

Zabytki Opawicy

W samej Opawicy można zobaczyć natomiast piękny barokowy kościół Trójcy Świętej, znajdujący się na wzniesieniu, tuż obok Rynku. Powstał w latach 1701 – 1706. Wewnątrz znajdują się unikatowe zabytki kultury śląskiej. Są to iluzjonistyczne freski, rokokowa chrzcielnica i ambona w kształcie łodzi. Na Rynku znajdują się dwie barokowe figury z 1724 i 1727 roku, wykonane z piaskowca.

Dębowiec

0

Dębowiec jest malowniczą wsią położoną w województwie opolskim, na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, u zachodniego podnóża szczytu Długoty, który wznosi się na wysokość 457 m n.p.m. Wieś należy do powiatu prudnickiego. Do roku 1939 Dębowiec nosił niemiecką nazwę Eichhäusel-Neudeck. Do Dębowca przynależy przysiółek o nazwie Wieszczyna.

Położenie Dębowca

Jak zostało wspomniane, miejscowość położona jest na obszarze malowniczego Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Mieści się w słynnymlas. W części południowej Dębowca leży kamieniołom szarogłazu, który ma powierzchnię 2 hektarów. Przez wieś biegnie droga z Prudnika do Pokrzywnej.

Trochę historii

Kiedy dokładnie powstał Dębowiec, nie wiadomo, bowiem nie ma szczególnie wielu dokumentów, które jasno mogłyby określić datę. Część badaczy uważa, że wieś mogła istnieć już w XIII wieku jako Nowy Chocim. W czasach średniowiecznych nieopodal miejscowości istniał najprawdopodobniej zamek. Pierwsze informacje na temat Dębowej Karczmy pochodzą z 1642 roku. Już od XIX wieku Dębowiec ceniony jest jako doskonały punkt wypadowy w Góry Opawskie i idealne miejsce spacerów. W miejscowości nie ma wielu zabytków. Należą do nich XIX-wieczna kaplica oraz kaplica przydrożna.

Masyw Długoty

Szczyt Długota o wysokości 457 m n.p.m jest najwyższym szczytem masywu Gługoty, należącym do Gór Opawskich. Porasta go głównie las świerkowy i biegnie przez niego szlak turystyczny znakowany na czerwono, z Prudnika na popularną Biskupią Kopę. Jeszcze przed końcem drugiej wojny światowej istniały plany budowy wieży widokowej na szczycie, jednak do ich realizacji nie doszło. Dopiero w roku 2009 wybudowana została wieża widokowa w Wieszczynie, na zachodnim zboczu góry.

Przysiółek Wieszczyna

Jest to niewielki przysiółek, ale za to wyjątkowo malowniczy i jak zostało wyżej wspomniane, świetna baza wypadowa w góry, a także do sąsiadów, bowiem leży na granicy Polski i Czech. Z miejscowości roztacza się wspaniały widok na Biskupią Kopę, która wznosi się na wysokość 890 m n.p.m.

Działa tu Schronisko Młodzieżowe „ Dąbrówka” w Prudniku z Filią w Wieszczynie. Jest to placówka, która czynna jest cały rok. Choć już z samej nazwy wynika, iż stanowi bazę dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, przyjmuje także wszystkich innych turystów, jeśli tylko w danej chwili są wolne miejsca. Przez Wieszczynę biegną szlaki turystyczne: żółty na Wróblik (396 m n.p.m.) oraz czerwony na Biskupią Kopę (jest to fragment słynnego Głównego Szlaku Sudeckiego).

Dytmarów

0

W województwie opolskim, na terenie powiatu prudnickiego znajduje się niewielka miejscowość Dytmarów. Wieś ta leży na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża Gór Opawskich. Płaskowyż Głubczycki obejmuje południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej.

Jest to równina lessowa, o charakterze zbliżonym do wyżynnego, znajdująca się na wysokości od 235 do 260 metrów nad poziomem morza. Przez jej tereny, przebiega granica państwowa pomiędzy Polską i Czechami.

Najwyższe wzniesienie po polskiej stronie granicy to Plechowa Góra. Na terenie płaskowyżu znajduje się także Obszar Chronionego Lasu Głubczyckiego. Teren płaskowyżu to region mocno rolniczy z urodzajną glebą. Dytmarów położony jest w odległości zaledwie 7 kilometrów od Prudnika. Poprzez miejscowość przepływa także rzeka o tej samej nazwie – Prudnik.

W samym centrum wsi znajduje się zabytkowy, neogotycki kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1857 roku, który otoczony jest kamiennym murem z XVI wieku. Do innych zabytkowych miejsc zaliczyć można plebanię i kaplicę z połowy XIX wieku oraz zabytkowe domy i przydomowe kapliczki. Na terenie Dytmarowa w latach 1945-1959 stacjonowała strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza.

Skrzypiec

0

Skrzypiec to wieś znajdująca się w województwie opolskim, położona u północno-wschodniego podnóża Gór Opawskich, leży nad rzeką Prudnik. Nazwa miejscowości pochodzi od skrzypu polnego, który obficie porastał niegdyś tereny wsi. Skrzypiec ma niezwykle bogatą historię i na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1331 roku, choć istnieją przypuszczenia, że wieś mogła powstać nawet około 1233 roku. Każda zmiana przynależności wsi niosła za sobą jej zmiany i ulepszenia. Tuż przed wojną Skrzypiec należał do Niemiec i na jego terenach mieszkała głównie ludność niemiecka.

W dawnych czasach mieszkańcy wsi zajmowali się głównie uprawą roli i hodowlą zwierząt. Ponadto trudniono się również rzemieślnictwem. We wsi znajdowały się zakład szewski, dwie kuźnie oraz warsztat kołodziejski. Ważnym miejscem pracy był także młyn, na terenie którego w okresie letnim zatrudnianych było kilkoro pracowników.

Obecnie na samym początku wsi zobaczyć można jego ruiny zniszczone, podczas pożaru. Historia młyna sięga XV wieku. Cała zabudowa miejscowości ma charakter zagrody typu frankońskiego. W dzisiejszej siedzibie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dawniej mieścił się dwór rodziny Finsterbusch.

STAY CONNECTED

119FaniLubię

newsletter_wzw