Biskupia Kopa

0

Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem po polskiej stronie Gór Opawskich mieszczących się w Sudetach Wschodnich. Liczy ona 890 m n.p.m. Jest ona także najwyższym szczytem w całym województwie opolskim i zaliczana jest do Korony Gór Polski. Najwyższym punktem widokowym w całych Górach Opawskich jest zabytkowa wieża widokowa znajdująca się na Biskupiej Kopie, po czeskiej stronie.

Od wieków jako naturalna granica…

Biskupia Kopa już od wieków pełni funkcję góry granicznej. Początkowo, od 1229 roku stanowiła ona naturalną granicę pomiędzy biskupstwami ołomunieckim i wrocławskim. Następnie wyznaczała granice obszarów, jakimi władali Hohenzollernowie i Habsburgowie. Jeszcze później oddzielała Niemcy i Czechosłowację, zaś obecnie oddziela Polskę i Czechy.

Biskupia Kopa – turystyka

Pierwsze szlaki turystyczne, które prowadziły na Biskupią Kopę, wyznaczone zostały już końcem XIX wieku. Właśnie wówczas na szczycie wzniesiono również wspomnianą już wieżę widokową, która działa po dziś dzień.

Na Biskupią Kopę można dotrzeć od strony polskiej szlakiem znakowanym na czerwono z Głuchołazów. Szlak prowadzi przez szczyt Przedniej Kopy, Parkowej Góry, a dalej przez Podlesie i Jarnołtówek na Biskupią Kopę. Stąd można podążyć z kolei na Srebrną Kopę, a dalej, przez Przełęcz pod Zamkową Górą, na Zamkową Górę. Kolejnym szlakiem prowadzącym na omawiany szczyt jest szlak żółty z Jarnołtówka, przez Bukową Górę i szczyt o nazwie Piekiełko.

Na Biskupią Kopę można dostać się także z czeskiej miejscowości Zlaté Hory. Szlakiem zielonym należy iść przez szczyt Svatý Rochus oraz Mnichův kámen. Z kolei szlakiem niebieskim przez ruiny zamku Leuchtenštejn. Na obszarze Biskupiej Kopy wytyczona została również ścieżka rowerowa.

Do 21 grudnia 2007 roku na obszarze Biskupiej Kopy działały dwa przejścia graniczne zarówno dla rowerzystów, pieszych oraz narciarzy. Po przystąpieniu przez Polskę i Czechy do układu z Schengen przejścia zlikwidowano.

Srebrna Kopa

0

Srebrna Kopa jest szczytem granicznym wznoszącym się na wysokość 785 m n.p.m. Jest to zatem drugi pod względem wysokości szczyt Gór Opawskich, po słynnej Biskupiej Kopie liczącej 890 m n.p.m. Szczyt znajduje się w Sudetach Wschodnich. Nazwa Srebrnej Kopy wywodzi się stąd, iż dawniej na jej zboczach poszukiwano właśnie srebra. Miało to miejsce dokładnie na jej południowych stokach, w miejscu o nazwie Střibrny zleb.

Na szczycie Srebrnej Kopy mieszczą się ruiny platformy widokowej z kamienia. Ze względu na to, że górę porasta las świerkowy, widoki z niej nie są tak okazałe jak dawniej. Przez szczyt biegną znakowany na czerwono Główny Szlak Sudecki oraz znakowany na żółto szlak z Jarnołtówka do Pokrzywnej.

W środkowej części doliny Bystrego Potoku, pomiędzy wspomnianą Biskupią Kopą, Bukową Górą, omawianą Srebrną Kopą oraz Zamkową Górą utworzony został rezerwat przyrody o nazwie Cicha Dolina. W zachodniej części wiedzie ścieżka dydaktyczna. Można znaleźć tu zarówno stanowiska licznych chronionych roślin, a także stanowiska salamandry plamistej.

Branice

0

Branice są niedużą wsią mieszczącą się w województwie opolskim, na Płaskowyżu Głubczyckim. Wieś zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Gór Opawskich. Ciekawostką jest, iż we wsi funkcjonuje szpital psychiatryczny, którego założycielem jest niemiecki duchowny, biskup Józef Natan. Nieopodal miejscowości znajduje się Plechowa Góra wznosząca się na wysokość 328 m n.p.m. Jest ona najwyższym wzniesieniem wspomnianego Płaskowyżu Głubczyckiego.

W Branicach można obejrzeć kilka ciekawych zabytków. Jednym z nich jest kościół Wniebowzięcia NMP pochodzący z XIII wieku. Warto również zwrócić uwagę na zabytkowy klasztor sióstr Maryi Niepokalanej wzniesiony w latach 20. ubiegłego wieku. Innym interesującym obiektem jest pałac znajdujący się w otoczeniu malowniczego parku.

Bliszczyce

0

Bliszczyce są niedużą wsią położoną w województwie opolskim. Wieś mieści się w południowo-wschodniej części malowniczych Gór Opawskich, nad rzeką o nazwie Opawa, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

Nieopodal wisi, na szlaku turystycznym im. Bronisława Juzwiszyna, znajduje się Barania Kopa, która ma wysokość 411,3 m n.p.m. W dawnych czasach przez wzniesienie to biegła granica pomiędzy Polską i Czechami, zaś obecnie Barania Kopa, zwana również Czeską Górką, w całości mieści się po polskiej stronie.

Dawniej miejscowość odnotowywana była pod nazwą Bliesczic oraz pod niemiecką nazwą Bleischwitz. Podczas plebiscytu na Górnym Śląsku w Bliszczycach głos oddało 1041 osób czyli 99,7 proc. mieszkańców wsi, wszyscy głosowali za Niemcami. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół św. Katarzyny pochodzący z XVII wieku.

Lewice

0

Lewice to malownicza wieś znajdująca się w województwie opolskim. Leży ona na Płaskowyżu Głubczyckim, w Górach Opawskich, a dokładniej, w ich południowo-wschodniej części. Lewice wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

Interesujące jest pochodzenie nazwy miejscowości. Lewice pierwotnie nazywały się Łowic, a nazwa ta pochodzi najprawdopodobniej od łowiectwa. Niemiecnie Łowic czyli Jagerdorf oznacza wieś myśliwych, łowczych. Jedynym zabytkiem w Lewicach jest pochodzący z 1834 roku kościół św. Marii Magdaleny, obecnie kościół parafialny.

Włodzienin

0

Włodzienin jest malowniczą wsią położoną w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim. Mieści się na Płaskowyżu Głubczyckim, w Górach Opawskich (w ich południowo-wschodniej części). Nazwa wsi pochodzi od imienia Władysław. Pierwsza nazwa, która pojawiła się w dokumentach w roku 1830 brzmi Wladzenin.

Zabytki i historia wsi

Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 roku nie wypadł we Włodzieninie korzystnie dla Polski. Spośród 1306 osób uprawnionych do głosowania, udział w nim wzięło 1290. Za przynależnością do Polski opowiedziało się zaledwie 5 osób.

We Włodzieninie znajdują się ruiny zamkowego kościoła św. Mikołaja, wybudowanego w XV wieku. Znajdują się tam grobowce kilku rodów z XV i XVI wieku. Na płaskorzeźbach widnieją napisy w języku starosłowiańskim. Kościół został zniszczony końcem drugiej wojny światowej, po której już go nie odbudowano. W dawnych czasach kościół ten był celem licznych pielgrzymek.

W miejscowości znajduje się także kościół Trójcy Świętej, który wzniesiony został w 1530 roku. Świątynia ta również została zniszczona w czasie wojny, ale w przeciwieństwie do kościoła św. Mikołaja, odbudowano ją i poświęcono ponownie w 1955 roku.

Zubrzyce

0

Zubrzyce są niedużą wsią położoną w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim. Wieś znajduje się u podnóża Gór Opawskich, na Płaskowyżu Głubczyckim, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.

Krótka historia miejscowości

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą już z roku 1281, kiedy to występowała pod nazwą Sanvricz. W roku 1377 odnotowano nazwę między innymi Subericz, zaś w latach 1443 i 1478 nazwę nieco bardziej zbliżoną do obecnej, Zubrzicz. Ciekawostką jest, iż nazwa Zubrzyce pochodzi od nazwiska Zubrzycki, zaś to od żubra.

Tragicznym dniem w Zubrzycach był dzień 20 stycznia 1945 roku, kiedy to żołnierze niemieccy należący do Wehrmachtu rozstrzelali co dziesiątego jeńca sowieckiego z grupy 150. Zdarzenie to miało miejsce, ponieważ jeńcy „dopuścili się” samowolnego zjedzenia znalezionego mięsa.

W Zubrzycach znajduje się kilka zabytkowych domów oraz kościół św. Piotra i Pawła pochodzący z roku 1583, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Wieś jest doskonałą bazą wypadową we wspomniane na początku Góry Opawskie.

Zopowy

0

Zopowy to nieduża wieś mieszcząca się w województwie opolskim, w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, na Płaskowyżu Głubczyckim. Położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice. W miejscowości warto zwrócić uwagę na zabytkowy XVII-wieczny kościół św. Michała Archanioła oraz XVIII-wieczny dwór. Znajduje się tutaj także Park Wiatrowy Zopowy.

Gołuszowice

0

Gołuszowice są niedużą wsią położoną w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim. Wieś mieści się w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, na Płaskowyżu Głubczyckim. Do roku 1945 miejscowość występowała pod nazwą Kreuzendorf, a niedługo po wojnie nosiła błędą nazwę Krzyżanowice.

W miejscowości można znaleźć kilka zabytkowych domów pochodzących z XIX wieku, a także XVI-wieczny kościół św. Marcina. Każdego roku w Gołuszowicach odbywają się festyn oraz dożynki.

Dobieszów

0

Dobieszów jest niedużą wsią znajdującą się w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim. Wieś położona jest malowniczo w południowo-wschodniej części Gór Opawskich i należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice. Ciekawostką jest, iż wedle spisu nazw miejscowości z roku 1888 miejscowość nosiła nazwę Dobierzów.

W miejscowości można odnaleźć takie zabytki jak dom nr 42 pochodzący z XIX wieku oraz kościół Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesiony w XVI wieku (przebudowywany w kolejnych wiekach).

STAY CONNECTED

119FaniLubię

newsletter_wzw